Eksploatacja Kotłowni

„KOMPLEKS – MONTAŻ” Sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem eksploatacji kotłowni wodnych i parowych wraz z sieciami przesyłowymi, stacjami wymienników i stacjami redukcyjnymi gazu od 1990 roku na zlecenia wielu kontrahentów.

W większości przypadków eksploatacja kotłowni wiąże się również z wcześniejszymi pracami nad montażem lub kompleksową modernizacją i późniejszym uruchomieniem tychże obiektów.

Nasza firma posiada w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie poparte gronem wykwalifikowanych specjalistów.

Kompleks – Montaż poza eksploatacją, remontami bieżącymi również modernizuje oraz stale ulepsza istniejącą instalację wprowadzając rozwiązania mające na celu zwiększenie sprawności obiektów, co daje wymierne korzyści finansowe zleceniodawcom.

Obiekty przemysłowe Klienci indywidualni Eksploatacja Kotłowni Kompletacja Dostaw Projektowanie i Doradztwo