Projektowanie i Doradztwo

Firma Kompleks-Montaż oferuje usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji w ogólno-rozumianej branży HVAC, w sektorze usług publicznych, przemysłowych jak i prywatnych.

Naszym klientom proponujemy szeroką ofertę usługową obejmującą indywidualne rozwiązania dla wszelkiego rodzaju pomieszczeń biurowych, domów mieszkalnych, lokali usługowych, pawilonów handlowych, obiektów przemysłowych i innych.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie serwisowe i wykonawcze, dzięki czemu jesteśmy w stanie dużo łatwiej, bezpieczniej i szybciej realizować koncepcje instalacji HVAC.

Zapewniamy kompleksowe usługi obejmujące:

 • specjalistyczne doradztwo oraz wstępną koncepcję rozwiązań,
 • wykonanie projektów instalacji przy założeniu optymalnych rozwiązań,
 • modernizacja istniejących systemów grzewczych,
 • dobór, instalacja oraz uruchomienie stacji uzdatniania i zmiękczania wody technologicznej dla systemów grzewczych i parowych
 • projektowanie oraz realizacja stacji zgazowania gazu płynnego
 • przygotowanie ofert obejmujących dobór urządzeń i wycenę instalacji,
 • dostawę i montaż instalacji HVAC  w skład których mogą wchodzić:
  • urządzenia oraz instalacje kotłowni gazowych i węglowych, zarówno wodnych jak i parowych,
  • urządzenia oraz instalację wymiennikowni woda-woda, para-woda,
  • instalacje grzewcze w oparciu o promienniki, nagrzewnice, grzejniki konwektorowe klimakonwektory,
  • instalacje wentylacji mechanicznej w oparciu o centrale wentylacyjne, rekuperatory lub rooftopy,
  • instalacje ciepłej wody użytkowej,
  • układy automatycznego sterowania,
  • uruchomienie,
  • pomiary i regulacja wydajności instalacji,
  • szkolenie użytkownika

Aby móc realizować tak poważne zadania położyliśmy duży nacisk na dobór ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami, wyposażając ich w wysokiej jakości sprzęt niezbędny do realizacji każdego, nawet najtrudniejszego zadania. Ponadto istnieje bezwzględny wymóg ciągłego doskonalenia zawodowego z zakresu nowoczesnych technik grzewczych.

Zapewniamy:

 • projekty do celów zezwoleń budowlanych
 • projekty realizacyjne (wykonawcze)
 • projekty rzeczywistego wykonania (mapowanie istniejącego stanu, opracowanie dokumentacji w postaci elektronicznej)
 • dokumentacje powykonawcze

Jesteśmy otwarci na współpracę

Ścisła współpraca międzybranżowa branży instalacji sanitarnych z architekturą, konstrukcją, elektryką oraz wykonawcami jest kluczem do dobrej realizacji inwestycji. Jesteśmy otwarci na współpracę w ciekawych projektach i realizacjach. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które potwierdzone jest długoletnią działalnością na rynku oraz wieloma wykonanymi projektami.

Jesteśmy nastawieni na elastyczne współdziałanie w szerokim zakresie zarówno z Architektami i innymi projektantami branżowymi, jak również bezpośrednio z Klientem czy Inwestorem. Cechuje nas indywidualne a zarazem kompleksowe podejście do opracowywanych przez nas projektów.

W dobie gwałtownie rosnącego stopnia skomplikowania technicznego obiektów, co dotyczy szczególnie powiązanych, międzybranżowych systemów instalacyjnych, coraz większego znaczenia nabiera umiejętność współdziałania dla osiągnięcia optymalnie zdefiniowanego celu. Na tym polu nasze kompleksowe podejście do zagadnień ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, sterowania i regulacji realizowane we współpracy z innymi pracowniami i projektantami branżowymi daje podstawę do optymalizacji uzyskanych efektów względem kosztów inwestycji.

Oprócz szerokiego wachlarza branżowych prac projektowych, które oferujemy naszym klientom i współpracującym projektantom, prowadzimy również usługi nadzoru autorskiego jak i inwestorskiego nad realizacjami. Działania te zapewniają dochowanie i wyegzekwowanie, na ekipach budowlanych, wysokich standardów technicznych w duchu których staramy się utrzymać każdą naszą dokumentację projektową. Dla wybranych inwestycji oferujemy także bezpośrednie wykonanie powierzonych realizacji przez naszą firmową ekipę instalacyjną.

Jesteśmy na rynku krajowym już 28 lat.

Wykorzystując zebrane w tym okresie doświadczenie inżynierskie oraz ciągłe kontakty z krajowymi i światowymi producentami urządzeń stosowanych w naszej branży, podejmujemy się realizacji inwestycji, w oparciu zarówno o projekty własne jak i powierzone, z wykorzystaniem produktów różnych marek i zgodnie z życzeniem klienta.

Współpracując z nami mają Państwo pewność solidnego i rzetelnego wywiązania się przez nas z powierzonych zadań.

Obiekty przemysłowe Klienci indywidualni Eksploatacja Kotłowni Kompletacja Dostaw Projektowanie i Doradztwo